فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English
28 اسفند 1397 | تازه‌ها

خرمنِ اسفند

خرمنِ اسفند
یک کتاب جیبی و دو مجله ادبی نوپا از برکات اسفند نود و هفت بود....
ادامه »
28 اسفند 1397 | نوشته‌ها | مقاله

مرگ سیاست و تن‌سوژه‌ی دیاسپوریک

مرگ سیاست و تن‌سوژه‌ی دیاسپوریک
از آنتیگونه‌ی سوفوکلس تا آتش خانگیِ کامیلا شمسی / فرزانه دوستی و امیرعلی نجومیان...
ادامه »
28 اسفند 1397 | ترجمه‌ها | روايت/ناداستان

شصت و پنج سالگی

شصت و پنج سالگی
تک نگاره‌ای از امیلی فاکس گوردون...
ادامه »

روزنوشت

برای اعقاب: تنافر

(28 اسفند 1397)

  هندسه فضایی به من آموخت که دنیا فقط توازی و تقاطع نیست، که بیشتر خطوط عالم متنافرند و هرکدام در مسیری پیش می‌روند که با دیگران هیچ تقاطع و توازی ندارد. آدم ها هم. اما چنان عجول و وهم آلوده در خطوط متنافر اطراف خود چنگ می زنند که خطوط موازی با خود را نمی بینند یا ندید می‌گیرند. در خطوط متنافر نیاویز، عزیز. در راه یگانه ی خویش باش، قدردان توازی های نادر زندگیت، و از هر تقاطعی شادانه درسی بگیر. ...(ادامه)


مشاهده روزنوشتها »

نوشته‌ها

مرگ سیاست و تن‌سوژه‌ی دیاسپوریک

مرگ سیاست و تن‌سوژه‌ی دیاسپوریک

از آنتیگونه‌ی سوفوکلس تا آتش خانگیِ کامیلا شمسی / فرزانه دوستی و امیرعلی نجومیان
ادامه »
• در غیاب پدر
• اکوفمنیسم از منظر اکوسمیوتیک

ترجمه‌ها

شصت و پنج سالگی

شصت و پنج سالگی

تک نگاره‌ای از امیلی فاکس گوردون
ادامه »
• سوپرمن
• شاهمیگو را دریاب