فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

نقاشی سنتی چين ،شعری صامت در ستايش طبيعت و زندگی انسان

نقاشی سنتی چين ،شعری صامت در ستايش طبيعت و زندگی انسان، نويسندگان: جوانگ جی آ ئی، نی چونگ جنگ، برگردان از چينی به انگليسی : چن گانگ تائو، مترجم: نسرين دستان، ويراستار:فرزانه دوستی ...
کتاب‌ها / ویرایش / 17 تير 1394 / 0 نظر
ادامه »