فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

نشانه‌شناسی نوشته-تصویر

كتاب حاضر بر اساس مفهوم «الواح بازنوشتی» ژنت شکل گرفته؛ هر متنی بازنوشتی از متن‌های پیش از خود است و ادبیات و هنر ناگزیر همیشه دوم‌دست‌اند. خوانش زبرمتنی شعر شکسپیر و نقاشی تیشین نشان می‌دهد که هردو هنرمند در خلق اثر خود از زیرمتن آوید تاثیر گرفته‌اند اما در بازآفرینی اسطوره هریک تمهیدات متفاوتی اندیشیده‌اند ...
ادامه »

تئاتربودگي

تئاتربودگي: مقالاتي درباره چيستي و هستي تئاتر...
ادامه »

كتاب تست ارشد

مجموعه جامع آزمون‌هاي كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي...
ادامه »