فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

کارنامه‌ی ناتمام

یادداشتی درباره جهان داستانی محمد طلوعی به سفارش مجله هنگام...
نوشته‌ها / يادداشت / 24 بهمن 1395 / 0 نظر
ادامه »

تهران: فراکتال بی‌پایان

امروز نام تمام پارک‌های تهران به استثناي چندجا كه در تداول عامه به نام قديم صدایش می‌کنند بوستان است. بوستان (جايگاه گل‌هاي خوش‌بو) معادل مطلوبي است براي باغ و باغستان (كه به ميوه‌ و بارش فخر مي‌كند) يا پاركِ فرانسوي (كه همان گردش‌گاه است). بوستانِ امروز پارکِ بی‌نرده‌اي‌ست که بناست آزادی را تداعی کند. پارک ِ بی‌نرده...
نوشته‌ها / يادداشت / 14 بهمن 1393 / 2 نظر
ادامه »

...
نوشته‌ها / يادداشت / 4 شهريور 1393 / 1 نظر
ادامه »

موقعيت‌هاي بينابيني و الفباي مطالعات بينارشته‌اي

«بينارشتگي» نگاهي است درپي عبور از مرزهاي مرسوم و معمول كه بين رشته‌هاي علمي/دانشگاهي يا مكاتب فكري كه فراخورِ نياز امروز به تخصص‌ها و حرفه‌هاي تازه رشد پيدا كرده است. ...
نوشته‌ها / يادداشت / 10 مرداد 1392 / 0 نظر
ادامه »

پاييزانه‌اي براي بولانيو

اگر با شنيدن واژه‌هاي سوررئاليسم و رئاليسم جادويي خميازه مي‌كشيد، اگر عجايب زندگي دهات‌نشينان ِ ماركز برايتان عادي شده، اگر از عشق و دهشت به‌سبك فوئنتس يا از زندگي سگي ِ يوسا خسته شده‌ايد و بدتان نمي‌آيد چند سگ‌ رمانتيك جنايت‌كار ببينيد، بولانيو انتخاب خوبي است....
نوشته‌ها / يادداشت / 26 آذر 1391 / 0 نظر
ادامه »

بنويس به نام گل سرخ

بسياري از منتقدان روي آوردن اكو به ادبيات عامه‌خوان و نوشتن رمان‌هاي موفق پرفروش را نشانه‌ي تيزهوشي او دانسته‌اند، فراستِ فيلسوفي كه با ماهيت و نيازهاي عصر خود آشنا است و به‌خوبي توانسته دانش تاريخي خود را به محصولي قابل‌فهم براي همگان تبديل كند...
نوشته‌ها / يادداشت / 30 آبان 1391 / 1 نظر
ادامه »

روايت‌هاي رنگي ِ شهرزاد ِ زنگي

ناگفته‌هاي زندگي در نيجريه‌ي مدرن، گذار از نوجواني و خامي به پختگي، جدال خير و شر و سنت و تجدد در آفريقاي بعد از استعمار و تجربه‌ي مهاجرت را مي‌توان از درونمايه‌هاي اصلي داستان‌هاي آديچي برشمرد. ...
نوشته‌ها / يادداشت / 18 آبان 1391 / 0 نظر
ادامه »