فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

هفت چين

هفت چين

آ.

می‌خلد سایه‌ی رستم

در سر

خر می‌شود پسر

 

ب.

مسجد آماس کرده

با استغاثه :

رستگار شوید

 

ج.

مدرسه

دوازده سال

تعویقِ سوال

 

د.

دانشکده

زنی‌ست

آبستنِ واهمه‌

فارغ نمی‌شویم

 

ه.

انتظار

چوب‌خطِ شعار

در سیزده ستونِ مردف

 

و.

ماه

کاسه‌‌ي شیر‌

بر سفره‌ي بي‌نوا

 

ز.

چشم‌هايش

دو گنجشك ِ مست

در گندم‌زار

----------

ف.دال. سروده سال‌هاي 1387 تا 1393

 

<<شعر قبلي  |  شعر بعدي>>


کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


همیشه
4 شهريور 1393
انتظار

چوب‌خطِ شعار

در سیزده ستونِ مردّف

چقدر درگرفتم با این پاره و به جایی نرساندم... دوست من!


دانشکده

زنی‌ست

آبستنِ واهمه‌

فارغ نمی‌شویم

نقد مهربانانه ای ست (:
پاسخ: سعي لجبازانه يي بود براي نوشتن در قالب محدود. كه انگار درنيامده. ممنون