فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

بيداري

چه فرقي - خواب‌هايت - مي‌كند بـا كه ؛ بيـدار بمـان با من ...
نوشته‌ها / شعر / 25 مهر 1391 / 2 نظر
ادامه »

بر جلاي كهنه‌ي چاقو

زمين / روی شانه های تو / پير می شود ...
نوشته‌ها / شعر / 7 مرداد 1391 / 0 نظر
ادامه »

شكست غنيمت جنگي بود

شاه سفيدپوشان اگر شکست پياده نمی‌ميرم / شاهِ سياه پوش اگر گسست چه غم / من آغاز و پايان و ديروزم...
نوشته‌ها / شعر / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

بو دا

آرام و پیر و پابرجا / در پیله‌ی طلایی بدایت لمیده‌ای / خوابت نمی‌برد از خوفِ خیس ِ موریانه‌ها / در اندام ِ آهنین ِ تخت...
نوشته‌ها / شعر / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

حآميم

تا رانـ تلـ لا / خوش داشتم / تاب بازي / تو پيچِ صدايت را / تر تيـ لا / که می‌خواندی / ...
نوشته‌ها / شعر / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »