فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

بيداري

چه فرقي - خواب‌هايت - مي‌كند بـا كه ؛ بيـدار بمـان با من ...
نوشته‌ها / شعر / 25 مهر 1391 / 2 نظر
ادامه »

جهاني به گردي گردو، خانه‌اي به رازآلودگي صدف

درنگي بر كتاب «بوطيقاي فضا»ي گاستن باشلار ...
نوشته‌ها / نقدكتاب / 11 مهر 1391 / 0 نظر
ادامه »

بر جلاي كهنه‌ي چاقو

زمين / روی شانه های تو / پير می شود ...
نوشته‌ها / شعر / 7 مرداد 1391 / 0 نظر
ادامه »

آشنايي‌زدايي در «آهوي خاكستري»

«آهوی خاکستری» در آغازین نگاه چیزی بیش از اعترافات تب دار یک ذهن بیمار نیست. تک گویی دیوانه وار یک نانویسنده – که فکر می کند نمی تواند دیگر بنویسد، که خاطره معشوق فناشده اش حواسش را پرت می کند و نوشتن را ناممکن ...
نوشته‌ها / نقدكتاب / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

شكست غنيمت جنگي بود

شاه سفيدپوشان اگر شکست پياده نمی‌ميرم / شاهِ سياه پوش اگر گسست چه غم / من آغاز و پايان و ديروزم...
نوشته‌ها / شعر / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

بو دا

آرام و پیر و پابرجا / در پیله‌ی طلایی بدایت لمیده‌ای / خوابت نمی‌برد از خوفِ خیس ِ موریانه‌ها / در اندام ِ آهنین ِ تخت...
نوشته‌ها / شعر / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

حآميم

تا رانـ تلـ لا / خوش داشتم / تاب بازي / تو پيچِ صدايت را / تر تيـ لا / که می‌خواندی / ...
نوشته‌ها / شعر / 26 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

مولی‌یر و من‌تبعانِ او

اين مقاله تلاشي است براي يافتن پاسخي ساختاري به اين سوال مبرهن كه «چرا نمایش‌نامه‌های فارسیِ اوليه این همه به نمایش‌نامه‌های مولی‌یر شبیه‌اند؟» براي پاسخ به اين سوال، ابتدا نگاهي خواهيم داشت به برخي بدفهمي‌هاي تاريخي...
نوشته‌ها / مقاله / 24 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

کلام و تصوير از مقابله تا مکالمه

سابقه‌ي ارتباط تصوير و کلام به يونان باستان و آن مثل معروف بازمي‌گردد که «شعر، تصويري گويا و تصوير شعري بي‌صداست». با اين وجود تصوير و کلام همواره در رابطه‌اي تقابلي‌ ارزشي و بسته به گفتمان غالب هر دوران، يکي بر ديگري ترجيح داده مي‌شدند......
نوشته‌ها / مقاله / 24 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

وقتِ خاموشی چراغ‌ها: مروری بر كاركرد تئاتربودگی

«تئاتربودگي در شكلي محض و خالص وجود ندارد، اجراپذيري هم. چنان‌چه تئاتربودگي محض وجود داشت تبديل به فرم هنري مرده و مكرري مي‌شد كه همه‌ي نشانه‌هاي آن قابل‌تشخيص، رمزگشوده و معنادار بودند، نوعي نمايش موزه‌اي كه اشكال قديمي هنري را مثل اجزاي موزه و نه شکل هنري زنده بازمي‌آفريد ...
نوشته‌ها / نقدكتاب / 24 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »