فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

وقتِ خاموشی چراغ‌ها: مروری بر كاركرد تئاتربودگی

«تئاتربودگي در شكلي محض و خالص وجود ندارد، اجراپذيري هم. چنان‌چه تئاتربودگي محض وجود داشت تبديل به فرم هنري مرده و مكرري مي‌شد كه همه‌ي نشانه‌هاي آن قابل‌تشخيص، رمزگشوده و معنادار بودند، نوعي نمايش موزه‌اي كه اشكال قديمي هنري را مثل اجزاي موزه و نه شکل هنري زنده بازمي‌آفريد ...
نوشته‌ها / نقدكتاب / 24 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »

تکرّر، تزايد، تکثر؛ سه عنصر ستيز مخاطب و کاتب

يكي از دال‌ها كه حضور مسلط در متن دارد و وجود خود را حتي پيش از آغاز خوانش كتاب اعلام مي‌كند نماد ستاره سرخي است كه مرام و مسلك كمونيسم را به ذهن مي‌آورد. سرخ رنگ مسلط فضاست، نويسنده در فضاسازي خود از آن غفلت نمي‌كند و تعمدانه يا ناآگاهانه به‌عنوان ته‌رنگ اصلي به‌كار مي‌بندد ...
نوشته‌ها / نقدكتاب / 24 تير 1391 / 0 نظر
ادامه »