فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

خواندن با چشمان بسته

کتاب‌های صوتی و جایگاه آن‌ها در دنیای امروز / ویلیام ایروین ⁄ ترجمه: فرزانه دوستی منتشر شده در مجله داستان همشهري، شهريور 1393...
ترجمه‌ها / مقاله / 7 مهر 1394 / 1 نظر
ادامه »

ديدرو، برشت، آيزنشتاين

رولان بارت...
ترجمه‌ها / مقاله / 25 مرداد 1391 / 0 نظر
ادامه »

عليه تفسير

سوزان سونتاگ...
ترجمه‌ها / مقاله / 24 تير 1391 / 2 نظر
ادامه »