فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

ازجانبِ غربي

دسته‌بندی: قفسه كتاب جهان / تاریخ: 10 مرداد 1392


قرار نبود كار پيچيده‌اي باشد، قرار نبود اتفاق بزرگي بيفتد، قرار بود چند كتاب خارجي را كه با يك جستجوي ظاهرا ساده به انگليسي قابل يافتن بود به فارسي برگردانم و پولم را بگيرم. پروژه لك و لك‌كنان و افتان و خيزان به حياتش ادامه داد، اما اتفاق‌هاي خوب دو سال بعد افتاد، وقتي ديدم كتاب‌هاي خوبي كه در طول سال معرفي مي‌كردم همه سر از نمايشگاه كتاب تهرانِ آن سال درآورد، كتاب‌هايي كه حالا خودم و خواننده‌هاي ثابت اين چند صفحه خوب مي‌شناختندشان، كتاب‌هايي كه خيلي‌شان ارزش ترجمه داشتند، معرفي‌هايي كه در كنارشان توصيه به ترجمه‌شان مي‌كردم...