فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

(3) شباهت

من و او آنقدر با هم تفاوت داشتيم كه شبيه هم شده بوديم. مثلِ شب كه در غايت شب بودنش به روز بدل مي‌شود. هردو امكانات خويش را حرام مي‌كرديم. با اين تفاوت كه من با لگدهاي بي‌موقعي كه به بخت خويش مي‌زدم امكاناتم را حرام مي‌كردم و او با توليدِ بيش از حدِ امكانات و رها كردنشان به نفعِ امكاناتِ تازه‌تر...

(همنوايي شبانه‌ي اركستر چوب‌ها - رضا قاسمي - ص32)

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: