فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

درزنامه‌ها (دو)

 

 

5.

هنر جامه‌ي فاخري است بر قامتِ هنرمند، رويه‌اش از گلبرگِ لاله و آسترش گزنه.

 

6.

هنر هميشه مسير سرراست خلق تا مخاطب نيست؛ قضاوت دارد، قساوت دارد، نقد دارد، درد دارد.

نقد كردن هم هميشه راست گفتن نيست، بد و خوب را گفتن نيست. بالا و پايين دارد، شرط دارد، بازي دارد.

هر خوبي را نمي‌گويند، و هر بدي را عيان نمي‌كنند. تعريفِ به‌جا از كار عاليِ هنرمند چه‌قددددر كراهت دارد در مملكتي كه تمام تصميم‌هايش را با «احتياط مستحب» مي‌گيرند.

 

7.

وقتي پا به راه هنر مي‌گذاري، بايد ميان خود و باورت يكي را انتخاب كني.

وقتي غايت آمال تو انباشتن جهان از نيكي ست، در بند نام نمي‌ماني، دزد ِ واژه‌ها را عزيزتر مي‌داني.

واژه‌ها مانند گرده‌ها مي‌پراكنند سفر مي‌كنند،‌ تو تنها ريشه‌هايت را عميق‌تر مي‌دواني، و فراموش مي‌شوي.

 

کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: