فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

هاملت‌وار

زنده ماندن، زنده‌گي باختن، آن‌سان كه رنگ باختن

 

 

كمرنگ شدن، محو بودن

ياد كردن، گاهي ياد كردن، گاهي بودن در نبودن.

يادآوردن، گاهي با سكوت ياد آوردن

چشم گرداندن ، تظاهر به نخواستن، گوش چرخاندن

شاعر بودن، مشاعر از دست دادن

شاعر بودن، تسليم شدن

شاعر بودن عاشق نماندن

عاشق بودن هرشب با مرگ هم‌خوابيدن

خوابيدن، خواب ديدن، در خواب مردن...

کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


مونا
31 ارديبهشت 1392
مُردن
مـُـردن
مـــُـردن ....