فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

برد اين كو كو مرا در كوي تو

 

 

مي‌نشيني مقابلم. انگشت‌ها را باز گره كرده‌اي، با خودنويس بازي مي‌كني؛ مثل تمام لحظه‌هاي كوچكِ مهمي كه به حرف مي‌آيي. مي‌گويي از من چيزي بخواه. مي‌خندم. از قلبم خوانده‌ای که از تو هیچ نخواسته‌ام - نمی‌خواهم. اصرار مي‌كني. قول بده چيزي بخواهي. مي‌گويم چه؟ مي‌گويي هرچه! در چشمانت مي‌خوانم براي بقاي پيوند، بايد از هم چيزهايي بخواهيم ولو اندك، ولو ناضروري. خواستن‌ها كليد بقاي دوستي، بيان استعاري "من دوستت هستم"ِ توست.  مي‌گويم: برايم شعري بخوان...

 

 

نقاشي: between friends

کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


ميم.دال
7 مهر 1392
فرزانه ...
این فضا عالی بود
کو کو و کوی او ...