فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

کتاب تیر: مطالعات انتقادی

کتاب تیر: مطالعات انتقادی

مطالعات انتقادی (نظریه های انتقادی معاصر در نقد ادبیات و هنر)

  • مولف: صادق رشیدی
  • تعداد صفحه: 242
  • نشر: علم (15 بهمن، 1393)
  • شابک: 978-964-224-678-6
  • قیمت: 165000 ریال

سرفصل مباحث: نقد / خوانش نشانه‌شناختی / خوانش بینامتنی / خوانش پسااستعماری / خوانش زیست‌محیطی / خوانش درماتیک


 

 

"بدون تردید نشانه شناسی، امروز در ایران علمی نوپاست، اینکه بگوییم «نشانه معناشناسی» و یا حتی در سطحی وسیع‌تر و با اولویت دادن به معناشناسی بگوییم «معناکاوی»، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. گرچه اذعان داریم پیکره مطالعاتی و روش شناسی است که قلمرو نشانه شناسی را از سایر رشته‌ها جدا می‌کند."

(ص 71)

"معتقدم نشانه شناسی دیگر امروز نمی‌تواند علم خنثایی باشد، این نشانه‌شناسیِ مبتنی بر دیدگاهها و الگوهای متن‌محور و گاه رویکردهای ساختارگرایانه و وابسته به نظریه‌ی زبان، در برخی مواقع نشنه‌شنسی‌ی خنثی و متکی به الگوهای تحمیلی و اغلب انتزاعی و صرفاً نظری است. نیاز امروز نشانه‌شناسی در ایران بهره‌گیری از «نظریه‌ی فرهنگ» است تا نظریه‌ی زبان."

(ص86)

"تحلیل سمیولوژیک، به محض این که به «آستانه» می‌رسد، یعنی از آن جا که دیگر معنا بر اساس قراردادهای از پیش معلوم تعین پیدا نمی‌کند، و یا صرف در رمزگان و کدها محبوس نمی‌شود، ناپدید می‌شود. چرا که فراتر ز رمزگان از قبل مشخص، معنیی وجود دارد که به شکلی تصادفی و بی برنامه و نه به شکل تعینی و از پیش معلوم و برنامه مدار، بر چیزها فرافکنی می‌شود."

(صص 104-105)

 

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: