فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

پديد-آورد-رفت

 

 

باور كنيم يا نه، كتاب‌ها پس از لحظه‌ي خلق ربطي به خالق خود ندارند، حال (به قول رفيقي) «انضمام» به نويسنده‌ي نستوه باشد يا (به قولِ رفيقي ديگر) به «مترجمِ مرده‌شور». رابطه‌ي پديدآورنده با كتاب حقوقي  ست نه حقيقي؛ اما همين قرارداد است كه  حتا بعد از سالها دوري از اثر آرامشي مي‌دهدت و شايد حس رضايتي.

کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: